ФИ ученика Класс ФИО наставника
Таращук Алексей 8 Марченко Николай Иванович